VelkommenHallerneCafé PulsMotionscenterHoldtræningRygtræningLøbetræningUdlejningBook en baneKontaktForeninger

 

Motionscenter ◊ Velkommen | Holdtræning | Rygtræning | Instruktørerne | Vilkår og retningslinier | Vejledninger | Kontakt

BLIV MEDLEM I DAG

BOOK DIN TRÆNING

LØBETRÆNING

og meget mere!

Vissenbjerg Idræts- & Kulturcenter
 
idræt og oplevelser
midt i Danmark ▫
▫ tæt på motorvej ▫
▫ få meter til natur ▫
▫ vandre-/cykelture ▫
læs mere her

Vilkår for abonnementsaftale og kundekonto i Vissenbjerg Idræts- & Kulturcenter
Køb og betaling af abonnement aftaler

 

Ved køb af abonnement aftaler – f.eks. medlemskaber og andre løbende ydelser - godkender kunden, at Vissenbjerg Idræts- & Kulturcenter er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort.

 

Kunden giver med aftalens indgåelse tilladelse til, at Vissenbjerg Idræts- & Kulturcenter må gennemføre én betalingstransaktion for hver betalingsperiode (måned eller kvartal), så længe abonnementet løber. Betalingstransaktionen gennemføres på sidste bankdag før en ny betalingsperiode begynder. Vissenbjerg Idræts- & Kulturcenter er alene berettiget til at gennemføre betalingstransaktioner på abonnementsbeløbet for den kommende abonnementsperiode. Eventuelle yderligere beløb skal særskilt godkendes af kunden.

 

Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

 

Indgåede abonnements aftaler er gældende, indtil de opsiges af Vissenbjerg Idræts- & Kulturcenter eller kunden. Opsigelse kan ske med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder efter aftalens indgåelse. Opsigelse af abonnementsaftaler, fornyelse og sletning af kortoplysninger foretages via medlemslogin fra foreningens hjemmeside. Ved kortudløb, kommer der automatisk en mail med påmindelse om at kortoplysninger skal fornyes.

 

Den månedlige abonnementspris er oplyst ved aftalens indgåelse og kan fra Vissenbjerg Idræts- & Kulturcenter ændres med et varsel på 45 dage til udgangen af en måned. Varsel fremsendes til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

 

Abonnementet kan være underlagt særskilte vilkår/reglement, som oplyses ved opstart/køb af abonnementet.

Kundekonto
 
Til visse abonnementstyper kan tilkøbes tillægsydelser. Sådanne tillægsydelser afregnes efter forbrug.

 

For at kunden kan tilvælge tillægsydelser, skal kundens konto ved Vissenbjerg Idræts- & Kulturcenter have en positiv saldo, som overstiger købsprisen for tillægsydelsen.

 

Kunden indbetaler via de accepterede betalingsmidler et beløb til sin konto, hvorfra Vissenbjerg Idræts- & Kulturcenter trækker købssummen for kundens valgte tillægsydelser.

 

På hjemmesiden kan kunden tilmelde sig en automatisk indsættelse af beløb på kontoen, når kontoen saldo passerer kr. 25,00. Beløbene hæves fra kundens betalingskort som oplyst ved oprettelse af kundekontoen. Ved tilmelding til automatisk indsættelse af beløb, godkender kunden, at Vissenbjerg Idræts- & Kulturcenter er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort.

 

Kunden kan til enhver tid vælge at få returneret ubrugte beløb fra kontoen, dog med fradrag af et beløb på kr. [xx], som dækker Vissenbjerg Idræts- & Kulturcenter omkostninger ved transaktionen.

 

For returnering af ubrugte beløb fremsendes e-mail med navn, foreningskonto nummer og bank konto oplysninger, hvortil beløbet skal overføres til.

Fortrydelsesret

I henhold til forbrugeraftaleloven ydes der 14 dages fortrydelsesret på varer købt via hjemmesiden. Betalinger for deltagelse i aktiviteter samt billetter til arrangementer, kan som udgangspunkt ikke refunderes, med mindre andet er anført i beskrivelsen af aktiviteten.

Behandling af personoplysninger
 
Vissenbjerg Idræts- & Kulturcenter har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne gennemføre ekspedition af afgivne ordre i vores webshop. Vissenbjerg Idræts- & Kulturcenter indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for levering af denne ydelse.

De personoplysninger der behandles er navn, adresse og e-mail adresse.

Der registreres ikke personfølsomme oplysninger så som cpr. nr. eller konto/kort numre.

Ved handel gennem webshoppen på www.vissenbjerghallerne.dk registreres personoplysninger med det formål at kunne levere de bestilte varer. Når sådanne oplysninger registreres, sikre Vissenbjerg Idræts- & Kulturcenter, at det sker med brugerens samtykke og at det klart fremgår, hvilke oplysninger der registreres.

Registrerede oplysninger opbevares i 5 år af hensyn til vores regnskabsmateriale, hvorefter oplysningerne slettes.

I overensstemmelse med Persondataloven, vil Vissenbjerg Idræts- & Kulturcenter som dataansvarlige give enhver der begærer det, meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Behandles der personoplysninger, vil der blive givet meddelelse om; 1) hvilke oplysninger der behandles, 2) behandlingens formål, 3) hvem der måtte modtage oplysningerne samt 4) hvorfra oplysningerne stammer.

En registreret kan til enhver tid over for Vissenbjerg Idræts- & Kulturcenter gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling.

Kontakt og virksomhedsoplysninger
Vissenbjerg Idræts- & Kulturcenter fulde virksomhedsnavn, adresse og kontaktoplysning er:
Vissenbjerg Idræts- & Kulturcenter - Idrætsvej 3 - 5492 Vissenbjerg - CVR-nr: 34050546 - Tlf.: +45 64471500 - E-mail: kontakt@vissenbjerghallerne.dk

◊ Vissenbjerg Idræts- & Kulturcenter - Idrætsvej 3 - 5492 Vissenbjerg ◊ Tlf. 6447 1500 ◊ 2277 9334 ◊ kontakt@vissenbjerghallerne.dk Vis på kort ◊ CVR.: 34 05 05 46 ◊